• Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
 • 09 243 41 00
 • info@rocvzw.be
 • www.rocvzw.be
 • Reis- & opleidingscentrum

  • 01/07/2019 14:20

  Gruuthuse en de Bourgondiërs... in Brugge

  Daguitstap o.l.v. Geert Gruyaert, ROC-reisleider

  (volzet)

  Dinsdag 10 december 2019

  Na een bijzonder grondige restauratie, die zowaar vijf jaar lang heeft geduurd, opende het Gruuthuse-museum te Brugge terug zijn deuren. Het gebouw dateert uit de 15de eeuw en werd toen bewoond door Lodewijk van Brugge van der Aa, beter bekend als Lodewijk van Gruuthuse met zijn al even bekend devies PLUS EST EN VOUS.

  Na zijn dood in 1492 bleef het een stadspaleis. Vanaf de 17de eeuw werd het een “berg van barmhartigheid” en bleef dit tot na de Franse revolutie. Eind 19de eeuw zal architect Louis Delacenserie een grondige restauratie doorvoeren en wordt het een museum van het oudheidkundig genootschap waarna het uiteindelijk in 1955 een stadsmuseum voor toegepaste kunsten wordt.

  Anno 2019 werd het gebouw niet alleen grondig gerestaureerd, ook de opstelling en inhoud werden aangepakt. Hiervoor deed men trouwens een beroep op diverse stedelijke partners zoals het archief, de bibliotheek, het Groot Seminarie en het Groeninge-museum. De nieuw tentoongestelde collectie is dus ruimer maar ook beter omkaderd: men toont het verhaal van een stad en zijn elite. Bij een bezoek zijn drie pijlers van belang: de collectie zelf, de context van deze collectie en evenzeer het gebouw als paleis. De tentoongestelde objecten passen wonderwel in dit vernieuwde kader.

  De privébidkapel van Lodewijk, die een inkijk biedt op de Onze-Lieve-Vrouwekerk, werd evenzeer grondig aangepakt. Het museum, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en een nieuw modern onthaalgebouw vormen een totaal nieuwe museumsite. In de voormiddag bezoeken wij het museum.

  Geeien Lodewijk van Gruuthuse een belangrijke rol speelde bij de Bourgondiërs (o.a. als raadgever) wandelen wij in de namiddag door het Brugge van de 15e eeuw. Nadat de graven van Vlaanderen via het huwelijk van Margaretha van Male (dochter van Lodewijk van Male) hun lot met de Bourgondiërs hadden verbonden kwamen wij in een “gouden eeuw” terecht. Brugge was al langer een belangrijke handelsstad maar kan dit nu nog meer verzilveren. Op ons pad volgen wij deze hertogen, van Filips de Stoute tot Filips de Schone. Elk van hen heeft een bijzondere stempel gedrukt op onze stad, denk maar aan de Orde van het Gulden Vlies. Wij bekijken waar zij woonden, hoe zij leefden, wie hun vrouwen en maîtresses waren, hoe zij werkten, strijd voerden. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk staan wij oog in oog met de praalgraven van zowel Maria van Bourgondië als van haar vader Karel de Stoute.

  Geert Gruyaert, ROC-reisleider

  Programma

  • 10.00 uur: samenkomst station Brugge
  • 10.30 uur: rondleiding in het vernieuwde Gruuthuse Museum
  • 12.30 uur: lunch in de Brouwerij Halve Maan
  • 14.00 uur: wandeling in het Bourgondische Brugge, bezoek O.L.V.-kerk om 15.30 uur
  • 16.00 uur: einde uitstap

  Praktische informatie

  • Wanneer: Zaterdag 26 oktober 2019 (volzet) & Disndag 10 december 2019
  • Aanvang: 10.00 uur
  • Waar: aan de voorkant van het station in Brugge
  • Deelnameprijs: € 50
  • Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be

  Belangrijk: Het museum is niet toegankelijk voor rolstoel-gebruikers en er moeten tijdens het bezoek ook wat trappen worden gedaan. Het bezoek aan het museum duurt anderhalf uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur over een afstand van maximum 2 km.