• Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
 • 09 243 41 00
 • info@rocvzw.be
 • www.rocvzw.be
 • Reis- & opleidingscentrum

  • 03/12/2020 15:07

  Vlaanderen in de vaart der volkeren

     

  Lezingen & webinars door dr. Edward De Maesschalck

     

  Donderdagen 11, 18 en 25 februari en 4 maart 2021

           

  Vlaanderen in de vaart der volkeren

     

  Historicus Edward De Maesschalck schreef in de voorbije jaren vier boeken over de geschiedenis der Nederlanden (De graven van Vlaanderen, De Bourgondische Vorsten, Oranje tegen Spanje, Het strijdtoneel van Europa), waarmee hij de geschiedenis overschouwt vanaf 861 tot 1815. In vier lezingen geeft hij een overzicht van de meest frappante gebeurtenissen, verwezenlijkingen  en omwentelingen van die meer dan duizendjarige periode. 

     

  1) Graven van Vlaanderen (861-1384)

  Boudewijn de IJzeren ontvoerde in 861 een koningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan 500 jaar duren vooraleer het graafschap overging in Bourgondische handen. In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-Europa, waarin Gent en Brugge zich ontplooiden tot machtige nijverheids- en handelssteden.

     

  2) De Bourgondische vorsten (1315-1530)

  In 1369 trouwde de Bourgondische hertog Filips de Stoute met Margareta van Male, de erfdochter van de Vlaamse graaf. Frankrijk hoopte aldus het rijke Vlaanderen in te palmen, maar het omgekeerde gebeurde. Het Vlaams-Bourgondische rijk keerde zich tegen Frankrijk in een bittere strijd, waarbij Karel de Stoute in 1477 alles dreigde te verliezen. Maar uiteindelijk zou zijn nazaat, Keizer Karel, Frankrijk toch op de knieën dwingen.

     

  3) Oranje tegen Spanje (1500-1648)

  De Nederlanden werden in 1548 door Keizer Karel voorgoed verenigd, maar honderd jaar later alweer verdeeld tussen een katholiek zuiden en een protestants noorden. Dit was immers ook de tijd van religieuze twisten en van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin Willem van Oranje het zwaard opnam tegen een overmachtig Spanje. Ondertussen werd Antwerpen een grootstad, bloeide de welvaart als nooit tevoren en bereikten de kunsten een ongekend hoogtepunt.

     

  4) Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)

  Na de Tachtigjarige Oorlog beleefde Nederland zijn Gouden Eeuw, terwijl het Zuiden moest afrekenen met rampen en oorlog. Onder Lodewijk XIV rukten de Fransen op en palmden grote stukken van de Zuidelijke Nederlanden in. In 1713 kwam Oostenrijk aan de macht, maar in 1794 kwamen de Fransen terug en hechtten het land aan, tot de Slag bij Waterloo (1815) er anders over besliste. Ondanks al die ellende zou het zuiden zich verder ontplooien tot een van de rijkste gebieden in West-Europa.

     

  Auteur en lesgever

  Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in de geschiedenis (Leuven, 1977) en auteur van historische boeken. Hij was aanvankelijk assistent aan de universiteit van Leuven, maar werkte van 1979 tot 2010 bij de Vlaamse Radio en televisie, eerst als programmamaker en interviewer (o.m. voor Ten huize van), later als programma-adviseur bij Canvas. In 2008 verscheen van zijn hand het prestigieuze boek “De Bourgondische vorsten”, dat in 2012 werd opgevolgd door “De graven van Vlaanderen”, in 2015 door “Oranje tegen Spanje” en in 2019 door “Het Strijdtoneel van Europa’”.  

     

  Praktische informatie

  • Wanneer: Donderdagen 11, 18 en 25 februari en 4 maart 2021
  • Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
  • Aanvang: 14.30 uur
  • Deelnameprijs: € 50 (voor de vier lezingen)
  • Inschrijven: gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be (met juiste vermelding van de naam van de deelnemer) en 50 EUR te storten op de rekening van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met vermelding "Webinar Vlaanderen in de vaart der volkeren en naam van de deelnemer”. Opgelet: omwille van de verstrengde coronamaatregelen gaat de lezing NIET door in het ROC. De lezing gaat volledig door via ZOOM. Voor de webinar hoeft u niets te installeren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing een link doorgestuurd waarmee u de lezing kan volgen op uw PC, laptop of tablet. 
  • Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook opgenomen; alle ingeschrevenen ontvangen kortelings na de lezing een link waarmee ze deze terug in uitgesteld relais kunnen bekijken.