• Kortrijksesteenweg 733 – 9000 Gent
 • 09 243 41 00
 • info@rocvzw.be
 • www.rocvzw.be
 • Reis- & opleidingscentrum

 • Over ROC vzw

  Verre werelden dichterbij brengen

  Het Reis- en Opleidingscentrum vzw is een onafhankelijke vereniging van ongeveer driehonderd reisleiders die Vlamingen in groep doorheen gans de wereld leiden. Het centrum is in 1987 ontstaan uit de reisleiderswerking van de vzw VTB-VAB, maar opereert sinds 1993 als een volledig onafhankelijke vereniging. Hoewel het ROC nauw samenwerkt met verschillende reisoperatoren en/of -bemiddelaars, heeft het geen directe banden met die organisaties of andere belangengroeperingen uit die sector.

  De doelstelling van de vzw is in de statuten omschreven als het "organiseren, stimuleren en/of uitbouwen van het Nederlandstalig ontwikkelingswerk en educatieve activiteiten". Om aan haar taak te voldoen, richt de vzw zich tot de toeristische industrie door middel van een aantal hoofdactiviteiten. Vooreerst verdedigt ze de belangen van de reisleiding in het algemeen - zowel op regionaal en federaal als internationaal vlak - en van de aangesloten reisleiders in het bijzonder. Bovendien coördineert ze de reisleiderswerking voor een aantal reisorganisatoren, verstrekt advies en verleent hulp bij de uitwerking van programma's en het promoten van bepaalde bestemmingen. Zij informeert ook het 'publiek' zowel praktisch als inhoudelijk door voordrachten over vreemde culturen, godsdiensten, landen en volkeren en het publiceren van actuele gegevens en praktische tips. Ten slotte promoot zij Vlaanderen en België zowel bij het eigen publiek, door de organisatie van bezoeken aan tentoonstellingen en kunstschatten, als bij buitenlandse bezoekers door het opleiden van vakbekwame reisleiders voor Vlaanderen.

  Daartoe heeft de vereniging een bibliotheek met duizenden toeristische titels opgestart en aangevuld met een uitgebreide infotheek die permanent up-to-date gehouden wordt. Het ROC organiseert tevens lezingen, toegankelijk voor alle belangstellenden en bekend onder de naam Causerieën: verre werelden dichterbij. Hiervoor werkt het ROC geregeld samen met andere organisaties (o.a. Steunpunt 'Duurzaam toerisme', Toerisme Vlaanderen, ...).

  Onafhankelijke positie

  De vereniging heeft bewust gekozen voor een onafhankelijk positie, zowel ten opzichte van de toeristische sector als van de overheid. Als ‘Expertisecentrum voor reisleiding’ werkt het ROC echter nauw samen met de diensten van Toerisme Vlaanderen.

  Ondertussen werkt de vzw op geregelde basis samen met meer dan twintig touroperators en autocarondernemingen uit Vlaanderen en Nederland. Eigenaardig genoeg doen ook Franstalige reisoperatoren een beroep op de vrijwilligers van het ROC. Dat de reisleiding dan een 'Vlaams accent' heeft, nemen zij er graag bij... Het ROC kan immers bogen op een uitgebreide groep van competente vrijwilligers die van alle markten en talen thuis zijn.